ΙΕΡΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

«Ἡ Παναγία μας μόνη, σταθεῖσα ἀνάμεσον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τόν μέν Θεόν υἱόν ἀνθρώπου ἐποίησε, τούς δέ ἀνθρώπους υἱούς Θεοῦ. Χωρίς τήν μεσιτείαν αὐτῆς κανένας, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, δύναται νά πλησιάσει εἰς τόν Θεόν, ἐπειδή καί αὐτή εὑρίσκεται μόνον μεθόριον ἀναμεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως… ὡς μήτηρ ἀληθῶς τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή μόνη εἶναι, ὄχι μόνον ὁ θησαυροφύλαξ ὅλου τοῦ πλούτου τῆς Θεότητος, ἀλλά καί ὁ διαμοιραστής εἰς ὅλους, καί ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, ὅλων τῶν ἀπό Θεοῦ διδομένων εἰς τήν κτίσιν ὑπερφυσικῶν ἐλλάμψεων καί θείων καί πνευματικῶν χαρισμάτων. Καί δέν εἶναι τινάς πού νά τήν ἐπεκαλέσθη μέ πίστιν καί νά μήν τόν ὑπήκουσε μέ εὐσπλαχνίαν. Αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἀγαπητός υἱός τῆς Παρθένου ἔδωκε τή μητέρα Του διά μητέρα μας καί συνήγορον νά μᾶς βοηθῆ πρός σωτηρίαν μας.»

(Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ,
ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1 – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Πέμπτη 1-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.
Παρασκευή 2-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν.
Κυριακή 4-8-2019: α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βρασνῶν.
β) Ἱερά Παράκλησις στό Ἱερό Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερραϊκῆς Ἀκτῆς.
Δευτέρα 5-8-2019: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σερρῶν.
Τρίτη 6-8-2019>
α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως Γ.Ε.Χ.Α Σερρῶν.
β) Ἱερά Παράκλησις στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριβιέρας.
Τετάρτη 7-8-2019 Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀρέθουσας.
Πέμπτη 8-8-2019 Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Νέων Κερδυλλίων.
Παρασκευή 9-8-2019 Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Λυδίας Ἀσπροβάλτας.
Κυριακή 11-8-2019: α) Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν.
β) Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἄνω Βροντοῦς.
Δευτέρα 12-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαχανᾶ.
Τρίτη 13-8-2019: Ἱερά Παράκλησις στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης.
Τετάρτη 14-8-2019: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν.
Πέμπτη 15-8-2019:
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σουμελᾶ Βεροίας.

Οἱ Ἱερές Παρακλήσεις, στίς ὁποῖες θά χοροστατεῖ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, θά ἀρχίζουν στίς 7:30 μ.μ. Προηγουμένως θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπό τόν Ἐφημέριο τοῦ κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἀναμένει τήν ἔλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τήν ἔναρξη τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῆς Παρακλήσεως.