Πρόγραμμα Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΡΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2021
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,

ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες

Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(14/3-25/4-2021)


1. Κυριακή 14-3-2021 (Κυριακή Τυρινῆς)
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν. Σουλίου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Παρασκευή 19-3-2021
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

3. Σάββατον 20-3-2021
α) Πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.
β) Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Ὁμιλητής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ἀναστάσιος Καμπουρίδης. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

4. Κυριακή 21-3-2021 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προ­σκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Γαβριήλ Παλιούρας. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

5. Τετάρτη 24-3-2021
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ θείου Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Πέμπτη 25-3-2021
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β) Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.)

7. Παρασκευή 26-3-2021
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Σάββατο 27-3-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Μελισσοχωρίου. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Κυριακή 28-3-2021 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Ἰωάν­νης Καλαϊτζῆς. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

10. Τετάρτη 31-3-2021
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

11. Παρασκευή 2-4-2021
Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

12. Σάββατο 3-4-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλη­τής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Εὐστράτιος Καρατσούλης. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

13. Κυριακή 4-4-2021 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Γκουζού­νης. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

14. Παρασκευή 9-4-2021
Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

15. Σάββατο 10-4-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλη­τής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Παντούσης. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

16. Κυριακή 11-4-2021 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

17. Παρασκευή 16-4-2021
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

18. Σάββατο 17-4-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλη­τής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ραφαήλ Λίγδας. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

19. Κυριακή 18-4-2021 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν)
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Στρυμονικοῦ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικο­λάου Λαγυνῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Σπουργίτης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

20. Σάββατο 24-4-2021 (Ἀνάστασις τοῦ δικαίου Λαζάρου).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητη­ρίου Σερρῶν.
β) Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

21. Κυριακή 25-4-2021 (Κυριακή τῶν Βαΐων)
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2019
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς καί
Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς.

1. Κυριακή 10-3-2019 (Κυριακή Τυρινῆς)

α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πεπονιᾶς.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Τετάρτη 13-3-2019

Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

3. Παρασκευή 15-3-2019

Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 16-3-2019

α) Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.
β) Ὑποδοχή ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίου Σπυρίδωνος (τμήματος δεξιᾶς χειρός) εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

5. Κυριακή 17-3-2019 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας)

α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Τετάρτη 20-3-2019

Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

7. Παρασκευή 22-3-2019

Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Κυριακή 24-3-2019 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν)

α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Σουλίου.
β) Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ θείου Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Δευτέρα 25-3-2019

α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β) Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.)

10. Τετάρτη 27-3-2019

Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

11. Παρασκευή 29-3-2019

Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Βαμβακιᾶς. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

12. Κυριακή 31-3-2019 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως)

α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

13. Τετάρτη 3-4-2019

Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν (Ἑορτή Ἁγίου Νικήτα). (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

14. Παρασκευή 5-4-2019

Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινάτου. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

15. Κυριακή 7-4-2019 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν)

α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀδελφικοῦ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος Κάρμας. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

16. Παρασκευή 12-4-2019

Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

17. Κυριακή 14-4-2019 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν)

α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης.
β) Ὑποδοχή ἱερῶν λειψάνων Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).
γ) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Ρεγγίδης. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

18. Σάββατο 20-4-2019 (Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου)

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν.

19. Κυριακή 21-4-2019 (Κυριακή τῶν Βαΐων)

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.