Πρόγραμμα Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΡΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2021
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,

ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες

Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(14/3-25/4-2021)


1. Κυριακή 14-3-2021 (Κυριακή Τυρινῆς)
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν. Σουλίου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2. Παρασκευή 19-3-2021
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων μετά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν, Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

3. Σάββατον 20-3-2021
α) Πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.
β) Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Ὁμιλητής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ἀναστάσιος Καμπουρίδης. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

4. Κυριακή 21-3-2021 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμ­μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προ­σκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Γαβριήλ Παλιούρας. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

5. Τετάρτη 24-3-2021
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ θείου Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Πέμπτη 25-3-2021
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β) Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.)

7. Παρασκευή 26-3-2021
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

8. Σάββατο 27-3-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Μελισσοχωρίου. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

9. Κυριακή 28-3-2021 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Ἰωάν­νης Καλαϊτζῆς. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

10. Τετάρτη 31-3-2021
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

11. Παρασκευή 2-4-2021
Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν. (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

12. Σάββατο 3-4-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλη­τής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Εὐστράτιος Καρατσούλης. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

13. Κυριακή 4-4-2021 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Γκουζού­νης. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

14. Παρασκευή 9-4-2021
Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ. (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

15. Σάββατο 10-4-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλη­τής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Παντούσης. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

16. Κυριακή 11-4-2021 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέων Βρασνῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης. (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

17. Παρασκευή 16-4-2021
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

18. Σάββατο 17-4-2021
Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλη­τής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ραφαήλ Λίγδας. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

19. Κυριακή 18-4-2021 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν)
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Στρυμονικοῦ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικο­λάου Λαγυνῶν. Ὁμιλητής: Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος Σπουργίτης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

20. Σάββατο 24-4-2021 (Ἀνάστασις τοῦ δικαίου Λαζάρου).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητη­ρίου Σερρῶν.
β) Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος. (Ὥρα 6:30’ μ.μ.).

21. Κυριακή 25-4-2021 (Κυριακή τῶν Βαΐων)
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἀσπροβάλτας.