ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ

Κείμενα – Ἐπιμέλεια Ἐκδόσεως:
Ἀλέξανδρος Ἀναγνωστόπουλος
Διδάκτορας Βυζαντινῆς Τέχνης Α.Π.Θ.,
Μεταδιδακτορικός Ἐρευνητής Ε.Κ.Π.Α.,
Γραμματεύς Ἱ. Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης.

Έκδοσις:
Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης

Σέρρες 2022

Διαβάστε περισσότερα »