Ψηφιακό Φωτογραφικό Άλμπουμ  

« Επιστροφή στο Άλμπουμ

Πρώτος συνεορτασμός της Συνάξεως πάντων των εν Σέρραις διαλαμψάντων Αγίων (11-11-2019)