Ω ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΕΡ!

Ω ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΕΡ!

Κείμενα:
Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Κυριακή Καλαντζίδου, Συντηρήτρια Ἀρχαιοτήτων καί Ἔργων Τέχνης

Έκδοσις:
Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης

Σέρρες 2023

Διαβάστε περισσότερα »