ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ

6-6-2019

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου
πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
πού διαγωνίζονται στίς Ἀπολυτήριες Σχολικές Ἐξετάσεις.

Ἀγαπητοί μαθητές καί μαθήτριες,

Ἡ σχολική χρονιά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ φθάνει στό τέλος της καί μαζί μέ αὐτήν πλησιάζουν καί οἱ ἡμέρες τῶν ἀπολυτηρίων πανελληνίων ἐξετάσεων, κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων θά κληθεῖτε νά δώσετε τόν καλύτερό σας ἐαυτό καί νά ἀγωνισθεῖτε γιά τήν εἰσαγωγή σας στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, πού ἀποτελεῖ γιά σᾶς ἕναν στόχο ζωῆς.

Οἱ εἰσαγωγικές ἐξετάσεις γιά τά Α.Ε.Ι. καί Α.Τ.Ε.Ι., ἡ προσδοκία, ἡ ἀγωνία, ἡ ἐλπίδα, ὁ ἀγώνας, τό ὅραμα, εἶχαν πάντοτε μία ἰδιαίτερη ἀξία ὄχι μόνο γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, ἐπειδή συνδέθηκαν αὐτές κυρίως μέ τό μέλλον τους, ἀλλά καί γιά τίς οἰκογένειές τους καί γιά τήν κοινωνία μας ὁλόκληρη.

Ἡ οἰκοδόμηση ἑνός ἐλπιδοφόρου μέλλοντος ἀπαιτεῖ πίστη, ἐργατικότητα, ἐπιμέλεια, ὑπομονή, μεθοδικότητα, ἐπιμονή καί ὅραμα. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδή ὡς ἄριστοι παιδαγωγοί γνώριζαν καλά τόν ἄνθρωπο σέ ὅλο τό βάθος τῆς ζωῆς του, ἀντιμετώπισαν κάθε περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέ ἰδιαίτερη προσοχή καί μᾶς δίδαξαν τήν ἀξία τοῦ προσωπικοῦ μας ἀγῶνος, ἀλλά καί τῆς προσευχῆς καί τῆς ἐμπιστοσύνης στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ μητέρα Ἐκκλησία μας, διδάσκει νά ἀπευθυνόμαστε στόν Οὐράνιο Πατέρα μας μέ ἀγάπη καί ἁπλότητα καί νά τόν παρακαλοῦμε νά φωτίζῃ, νά δυναμώνῃ καί νά χαριτώνῃ τήν ζωήν μας μέ τό ἀνέσπερο Φῶς Του, πού πολλαπλασιάζει καί ἁγιάζει τούς καρπούς τῶν ἀγώνων μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κατ’ αὐτήν τήν σημαντική στιγμή τῆς ζωῆς σας σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καλή δύναμη στήν εὐγενική αὐτή προσπάθειά σας γιά εἰσαγωγή στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση καί ἐκπλήρωση τῶν ὡραίων καί ὑψηλῶν στόχων καί ὁραματισμῶν σας. Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή ἐπιτυχία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος