ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἁγιασμός στήν Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας καί
Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Ν. Σερρῶν

2-11-2023

Μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Σεβ. Μητροπολίς Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος ἐπισκέφθηκε τήν Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Σερρῶν, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τῶν Προϊσταμένων Διευθυντῶν, κ. Ἰωάννης Καραβασίλης καί κ. Δημήτριος Σωτηριάδης, ὅπου τέλεσε τὴν ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ ἁγιασμοῦ.

Ἀπευθυνόμενος ὁ Σεβ. πρός τούς ἐκπαιδευ­τικούς ὅλων τῶν βαθμίδων καί στό διοικητικό προσωπικό τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ἀναφέρθηκε στήν σπουδαιότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ λειτουργήματος στήν διαμόρφωση ὁλοκληρωμένων καί ἀκεραίων χαρακτήρων. Αὐτό τό λειτούργημα ἡ Ἐκκλησία μας τό περιβάλει μέ πολλή τιμή καί σεβασμό. Ἡ προσφορά τοῦ δασκάλου στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία εἶναι πολύτιμη καί ἀναντικατάστατη, καθώς ἐμπνέει καί καθοδηγεῖ τήν μαθητιώσα νεολαία, ὥστε νά ἀνοιχτεῖ μέ ἀσφάλεια στό πέλαγος τῆς ἀληθείας, τῆς γνώσεως καί τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Ὁ Σεβ. προέτρεψε ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς νά βοηθήσουν τά παιδιά μας, ὥστε μαζί μέ τόν πλοῦτο τῶν γνώσεων πού λαμβάνουν καί πού εἶναι ἀπαραίτητες στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς, νά καλλιεργοῦν καί τίς ὑψηλές ἠθικές ἀξίες, πού καταξιώνουν, ὡραιοποιοῦν καί ἱεροποιοῦν τόν ἄνθρωπο. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε δίπλα στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα τοῦ τόπου μας, διακριτικῶς ἀλλά καί οὐσιαστικῶς, καί προσεύ­χεται γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου. Εὐχήθηκε δύναμη, ὑγεία καί ἔμπνευση στό σπουδαῖο λειτούργημά τους, γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς πατρίδος μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως