ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν». Ἀπόστολος Παῦλος, (Ἑβρ. ιγ’, 7-8).

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου ἡμῶν Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάναντος θεοφιλῶς καί θυσιαστικῶς τήν χριστόλεκτον ποίμνην τῆς κατά Σέρρας καί Νιγρίταν συνεκλεκτῆς καί τήν διανυομένη ἐπέτειο 20 χρόνων ἀπό τοῦ ἐπισήμου ἐγκαινισμοῦ ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου, τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου (7-11-1998), διοργανώνει λατρευτικές ἀκολουθίες καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις λόγου καί μνήμης τό Σάββατο 3 καί τήν Κυριακή 4 Μαρτίου, σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα.

Τό Σάββατο 3 Μαρτίου, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα καί στήν αἴθουσα “Γεώργιος Καφταντζῆς” τῆς Δημόσιας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Σερρῶν, θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση λόγου καί μουσικῆς, στό πρῶτο μέρος τῆς ὁποίας ἡ Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Νέος», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχου της κ. Γεωργίου Ζαρκαντζᾶ, θά ψάλει ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐνῶ στό δεύτερο μέρος ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς θά ἀναπτύξει τήν εἰσήγησή του μέ θέμα: «Τό λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ἀκολούθως καί μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως θά πραγματοποιηθοῦν στό παρακείμενο κτήριο τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (Ν. Νικολάου 21) τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ψηφιδωτῆς προσωπογραφίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κυροῦ Μαξίμου, κτίτορος καί μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ Ἱδρύματος.

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου, στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνηματικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, ὑπέρ τῆς ἀνακαινίσεως καί τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ ὁποίου ἀόκνως ἐργάσθηκε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Μάξιμος, θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου καί τό ἱερόν μνημόσυνον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου καί ἱερόν τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου του.

Μέ τήν συμμετοχή μας σ’ αὐτές τίς λατρευτικές ἀκολουθίες καί ἐκδηλώσεις ἀφ’ ἑνός μέν θά οἰκοδομηθοῦμε πνευματικῶς, ἀφετέρου δε θά ἀποδώσουμε τήν ὀφειλομένη τιμή καί τό σέβας στό σεπτό πρόσωπο καί τό πολυσχιδές ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάνατος φιλοθέως ἐπί 19 ὁλόκληρα χρόνια (1984-2003) τήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί διατελῶ

Μετ’ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος