ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν» (Ματθ. κε’,35)

28-4-2021

Η διακονία της Εκκλησίας μας στον κόσμο εκδηλώνεται πάντοτε ως μαρτυρία πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Αυτήν την αγάπη και μάλι­στα εμπράκτως αγωνίζεται να προσφέρει και η Εκκλησία των Σερρών και της Νιγρίτης, στο μέτρο των δυνατο­τήτων Της προς όλους τους αδελφούς μας που την έχουν ανάγκη καθημερινώς. Για τον μήνα Απρίλιο, και παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγο της πανδημίας, η φιλανθρωπική διακονία αλληλεγγύης της κατά Σέρρας και Νιγρίταν Εκκλησίας ανήλθε στο ποσόν των 105.000 ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά εδόθησαν τις τελευταίες ημέρες.

Καθ’ όλη αυτήν την περίοδο, όλες οι φιλανθρωπικές δομές της Εκκλησίας των Σερρών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο, Ξενώνας φιλοξενίας, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο κ.λπ.) παρέμειναν και παραμένουν ανοιχτές, τηρουμένων πάντοτε των αναγκαίων μέτρων, για την στήριξη των αναγκεμένων αδελφών μας.

Προς αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που βιώνουν πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα, η Ιερά Μητρό­πολη Σερρών και Νιγρίτης, οργανωμένα και συ­ντεταγμένα προχώρησε στην υλο­ποίηση μιας ακόμη προσφοράς, ήτοι της δωρεάν παροχής ικανής ποσότητος κρέατος και τροφίμων σε εμπεριστάτους συνανθρώπους μας, για το εόρτιο τραπέζι τους. Για τον σκοπό αυτό και για τις άγιες αυτές ημέρες χορηγήθηκαν, σε 350 οικογένειες της Μητροπολιτικής περιφερείας Σερρών και Νιγρίτης, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Κιβωτός Αγάπης», στις Σέρρες και τη Νιγρίτα μεγάλες ποσότητες κρέατος, έτσι ώστε να μη το στερηθούν στο αναστάσιμο τραπέζι τους.

Ωσαύτως, από το Κεντρικό Διαμητροπολιτικό Συσσίτιο «Επιούσιος Άρτος» στις Σέρρες και τη Νιγρίτα προσεφέρθη ικανή ποσότητα προϊόντων πρώτης διατροφικής ανάγκης σε 300 εμπεριστάτους συνανθρώπους μας, για το καθημερινό τραπέζι τους, επιπλέον όμως θα προσφερθεί περισσότερο φαγητό, εν όψει των αγίων ημερών της Αναστάσεως του Κυρίου μας.

Ο φιλόχριστος και φιλότιμος λαός μας, καθώς και διάφοροι κοινωνικοί φορείς και σύλλογοι, παρά τις πολλές οικονομικές δυ­σκολίες και το δυσμενές κλίμα που επικρατεί, ανταποκρίνονται πάντοτε κατά τρόπο ιδιαιτέρως συγκινητικό και με πολύ ευγένεια και καλωσύνη στο προσκλητή­ριο αγάπης της Εκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως