ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐν Σέρραις τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2018

Πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ Ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καθώς παρέλαβε ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες, σέβεται καί τιμᾶ πρεπόντως καί ἀξιοχρέως τά χαριτόβρυτα τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας ἱερά λείψανα καί τίς θαυματουργές εἰκόνες, διά τῶν ὁποίων ἡ πανσθενής τοῦ Θεοῦ χάρις μεταφέρεται μυστικῶς σέ ἐκείνους τούς χριστιανούς μας, πού μέ πίστη καί συντριβή καρδίας προσέρχονται, δοξάζοντες τόν Θεόν καί ἐκζητοῦντες τίς πρεσβεῖες τους πρός Αὐτόν. Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι δεκτικά καί μεταδοτικά τῆς ζωηφόρου χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, γιά αὐτό καί εὐωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργοῦν καί πηγάζουν ἱάματα καί θεραπεῖες.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἀποβλέπουσα στόν ἁγιασμό, τήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή καί σεβασμό, θά ὑποδεχθεῖ στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἴωνος Δραγούμη καί Ἀθ. Χατζηπανταζῆ στὶς Σέρρες (ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων) τό ἱερό λείψανο τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, ἀπό τήν Ἱερὰ Μονή τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, τήν Δευτέρα 4η Ἰουνίου ἐ. ἔ., στίς 7:30 τό ἀπόγευμα. Τό ἱερό Λείψανο θά εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν μέχρι καί τῆς 11ης Ἰουνίου, πρός ἁγιασμό καί πνευματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέρως μάλιστα τῶν νέων μας πού ἑτοιμάζονται γιά τίς ἐφετεινές Πανελλαδικές ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή τους στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση. Καθημερινῶς πρός χάριν τῶν νέων θά τελοῦνται οἱ ἱερές παρακλήσεις. Τό βράδυ μάλιστα τῆς Δευτέρας 4ης Ἰουνίου ἀπό τίς 9:00 μ.μ, ἕως 12:30 π.μ. θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Ἀγρυπνία.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε ἀδελφοί μου, ὅλοι, πρός χάριν τῆς σωτηρίας μας τήν μεγάλη αὐτή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρός τήν περιοχή μας, σπεύδοντες μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση νά ὑποδεχθοῦμε καί νά προσκυνήσουμε τιμητικῶς τήν ἁγία Ἀναστασία τήν Ρωμαία, πού ἔρχεται στήν περιοχή μας ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες της πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας, τήν χειμαζόμενη Πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο.

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος