Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Αγίου Δωδεκαημέρου 2023-24

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΑΠΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΕΩΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

Κυριακή 17-12-2023
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Νιγρίτης. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).

Παρασκευή 22-12-2023
Ὄρθρος καί Μεγάλες Ὧρες Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱερόν Μητροπο­λιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:30 π.μ.).

Κυριακή 24-12-2023
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν. Βρασνῶν. Χειροτονία πρεσβυτέρου. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).
β) Πανηγυρικός Ἑσπερινός Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱερόν Μητροπο­λι­τικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Δευτέρα 25-12-2023 ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπο­λιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 5:00 – 7:30 π.μ.).
Ἑσπερινός τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Τρίτη 26-12-2023
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 7:30 – 10:30 π.μ.).

Κυριακή 31-12-2023
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἀρεθούσης. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).
β) Εὐλόγησις Ἁγιοβασιλειόπιτας εἰς τό Ἐπισκοπεῖον Σερρῶν. (Ὥρα 4:30 μ.μ.).
γ) Πανηγυρικός Ἑσπερινός Περιτομῆς Κ.Η.Ι.Χ. καί Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Δευτέρα 1-1-2024
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν Κα­θεδρικόν καί Προσκυ­νηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.). Δοξο­λογία ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει εἰς τόν Ἱερόν Μη­τροπο­λιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 11:00 π.μ.).

Παρασκευή 5-1-2024. Παραμονή Θεοφανείων.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός Θεοφανείων εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Σάββατο 6-1-2024. ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
α) Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Μέγας Ἁγιασμός εἰς τόν Ἱερόν Μητρο­πο­λιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:45 π.μ.).
β) Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἁγιασμός τῶν ὑδάτων εἰς τήν τε­χνητήν λίμνην τῆς κοιλάδος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Σερρῶν (Ὥρα 11:30 π.μ.)
γ) Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρα­σκευῆς Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Κυριακή 7-1-2024.
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου (Προδρομούδι) Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Αγίου Δωδεκαημέρου 2022-23

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΑΠΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.

Κυριακή 18-12-2022
α) Θεία Λειτουργια εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίου Ἰωάννου Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).
β) Ὑποδοχή ἀποτμήματος ἐκ τοῦ ἱεροῦ Λειψά­νου τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἐν Ἁγίοις Πα­τρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, (φυλασσομένου εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶ­νος. (Ὥρα 5:30 μ.μ.).

Παρασκευή 23-12-2022
Ὄρθρος καί Μεγάλες Ὧρες Χριστουγέννων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. (Ὥρα 7:30 π.μ.).

Σάββατο 24-12-2022
Πανηγυρικός Ἑσπερινός Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολι­τικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Κυριακή 25-12-2022 ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπο­λιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 5:00 – 7:30 π.μ.).
Ἑσπερινός τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Δευτέρα 26-12-2022
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. (Ὥρα 7:30 – 10:30 π.μ.).

Σάββατο 31-12-2022
Πανηγυρικός Ἑσπερινός Περιτομῆς Κ.Η.Ι.Χ. καί Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Κυριακή 1-1-2023
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Κα­θεδρικόν καί Προσκυ­νηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.). Δοξολογία ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει καί εὐλό­γησις Ἁγιοβασιλειόπιτας εἰς τόν Ἱερόν Μη­τροπο­λιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 11:00 π.μ.).

Πέμπτη 5-1-2023. Παραμονή Θεοφανείων.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός Θεοφανείων εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

Παρασκευή 6-1-2023. ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Μέγας Ἁγιασμός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπο­λιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).
Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἁγιασμός τῶν ὑδάτων εἰς τήν τε­χνητήν λίμνην τῆς κοιλάδος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Σερρῶν (Ὥρα 11:00 π.μ.)

Σάββατο 7-1-2023. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον Τιμίου Προδρό­μου (Προδρομούδι) Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).

Κυριακή 8-1-2023.
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. (Ὥρα 7:00 – 10:30 π.μ.).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως