Μήνυμα – Δημοτικά Σχολεία 2017-18

ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου
Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν
Δημοτικῶν Σχολείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ τὴν Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μία καινούργια σχολικὴ χρονιά ξεκινάει καὶ ἐφέτος. Τὸ κουδούνι ἤχησε καὶ πάλι καὶ σᾶς προσκαλεῖ στὸν ἱερό χῶρο τοῦ σχολείου, προκειμένου νὰ πάρετε τὴν μοναδικὴ καὶ πολύτιμη γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς σας ἑλληνικὴ παιδεία καὶ γνώση.

Γονεῖς, δάσκαλοι καί συγγενεῖς, αὐτή τὴ μεγάλη στιγμὴ γιὰ ἐσᾶς, μικρότερους καί μεγαλύτερους, σᾶς εὔχονται καλὴ πρόοδο καί κάθε ἐπιτυχία στόν ὡραῖο ἀγῶνα σας.

Χαρεῖτε, λοιπόν, αὐτὴ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ ποὺ ξεκινάει μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας Του. Βάλτε ὅλες σας τὶς δυνάμεις καὶ δῶστε τὸν καλύτερό σας ἑαυτὸ μέσα στὴν σχολικὴ αἴθουσα ὥστε νά διαμορφώσετε ἕναν ὡραῖο χαρακτῆρα καί νά θεμελιώσετε καλές προοπτικές γιά τό μέλλον σας. Στηριχθεῖτε στὸ ἅγιο Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, πού ἁγιάζει καί ὀμορφαίνει τήν ζωή μας καὶ ζῆστε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου, ὡς φυτωρίου πίστεως, ζωῆς, ἦθους καί γνώσεων. Χαρεῖτε τίς παραδόσεις τῶν δασκάλων σας καί τήν συναναστροφή μέ τοὺς συμμαθητές σας καὶ ἀποταμιεύστε στήν ψυχή σας κάθε στιγμὴ ἀπὸ τὰ μαθητικά σας χρόνια, τὰ ὁποῖα θὰ ἀναπολήσετε πολλὲς φορὲς ὅταν θὰ μεγαλώσετε.

Ὅλοι ὅσοι σᾶς ἀγαποῦμε εἰλικρινῶς, μέ πρώτη τήν μητέρα μας Ἐκκλησία,προσευχόμαστε ὥστε μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δική σας μελέτη καὶ προσπάθεια νὰ γίνετε σπουδαῖοι ἄνθρωποι, μὲ ἦθος καί δεξιότητες ὥστε νὰ μπορέσετε μέ ἐπιτυχία νὰ οἰκοδομήσετε ἕνα λαμπρὸ μέλλον γιὰ τήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας.

Καλὴ σχολικὴ χρονιὰ! Ὁ Θεὸς μαζί σας!
Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – Αιμοδοσία 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Στό πλαίσιο τῆς διακονίας ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας ἐντάσσεται καί ἡ εὐλογημένη πρακτική τῆς αἱμοδοσίας ὡς ἔκφραση ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπό μας. Πρότυπο προσφορᾶς αἵματος πρός τόν ἔχοντα ἀνάγκη συνάνθρωπό μας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού ἔδωσε τό αἷμα Του γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πρῶτος Αἱμοδότης – Ζωοδότης τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ Ἐκκλησία Του, ὡς θεανθρώπινη κοινωνία, συνεχίζει τό ἔργο τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, κάτω ἀπό τήν σκιά τοῦ Σταυροῦ Του, διδάσκουσα πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ἡ αἱμοδοσία εἶναι μία ἔμπρακτη ἔκφραση πραγματικῆς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπό μας πού δέν εἶναι κάποιος ξένος, ἀλλά στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πραγματικός ἀδελφός μας. Ἐάν ἡ φιλανθρωπία ἀποβλέπει στή συντήρηση καί στήν ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου μας, ἡ αἱμοδοσία στοχεύει στή διατήρηση καί διάσωση αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Καί ἐπειδή ἡ ζωή στήν ὀρθόδοξη πίστη μας δέν ταυτίζεται μόνο μέ τήν βιολογική λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ, τήν ἐπιβίωση, ἀλλά μέ τήν ὄντως ζωή, πού εἶναι ὁ Χριστός, κατανοεῖ κανείς γιατί ἡ αἱμοδοσία εἶναι πρωτίστως ἐπιλογή ἔμπρακτης συμμετοχῆς, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, στήν ἀγάπη τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ. Ἡ ἐθελοντική αἱμοδοσία ὡς προσπάθεια ὑπέρβασης τοῦ «ἐγώ» ὁδηγεῖ τόν αἱμοδότη στήν συνάντησή του μέ τό «ἐσύ» τοῦ διπλανοῦ μας, μέ τόν ἄγνωστο ἀλλά ὄχι ἀνώνυμο συνάνθρωπό μας.

Ἰδιαιτέρως, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί καλούμεθα νά ἀποδεικνύουμε ἐμπράκτως τήν θυσιαστική μας ἀγάπη πρός τόν πλησίον, μέσῳ τῆς μικρῆς αὐτῆς ἔστω προσφορᾶς, ἡ ὁποία τυγχάνει ὅμως οὐσιαστικωτάτη, δεδομένου ὅτι ἡ χώρα μας στατιστικῶς εὑρίσκεται στά χαμηλότερα ἐπίπεδα ἐθελοντικῆς προσφορᾶς αἵματος. Χιλιάδες εἶναι οἱ μονάδες αἵματος πού συγκεντρώνονται ἐτησίως ἀπό τούς πιστούς σ’ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, χάρις στήν δραστηριότητα αὐτή τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Ἀνάλογες προσπάθειες γίνονται καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας πρός τήν κατεύθυνση τῆς εὐαισθητοποίησης τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας στήν προσφορά αἵματος, μέ σκοπό τήν ἀνακούφιση τοῦ πονεμένου, τραυματισμένου ἤ ἀσθενοῦς ἀδελφοῦ μας πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό αἷμα. Πατρικῶς σᾶς συνιστῶ καί σᾶς παρακαλῶ νά συμμετάσχετε στήν ἐθελοντική αἱμοδοσία, πού διοργανώνει, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ἐνορία τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν τήν Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. στόν εἰδικῶς γιά τόν σκοπό αὐτό διαμορφωμένο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, πλησίον τοῦ ἀνωτέρου Ἱεροῦ Ναοῦ, βέβαιοι ὄντες ὅτι μεγάλο καί σπουδαῖο ἔργο θά ἐπιτελέσητε.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί διατελῶ

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιος 241 – Αγιασμός Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 4 1

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Τό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς προσωπικό ὅραμα καί δημιούργημα τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας, Μητροπολίτου Μαξίμου, ἀποτελεῖ μία δημιουργική πνευματική κυψέλη πολιτισμοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπου ὑπηρετοῦνται κατά τρόπον ἄριστον οἱ ἐκκλησιαστικές τέχνες, δηλαδή ἡ πατροπαράδοτη βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική, ἡ παραδοσιακή δημοτική καί ἔντεχνη κοσμική μουσική, ἡ ἁγιογραφία κ.λπ. Ἡ σχολή εἰδικώτερα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τό κράτος, καθώς παρέχει πτυχία καί διπλώματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἰσάξια τῶν ἄλλων Σχολῶν καί Ὠδείων τῆς χώρας. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ μελέτη καί καλλιέργεια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῶν πατέρων μας καί ἡ ἑτοιμασία τῶν νέων ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι θά στελεχώσουν τά ἱερά ἀναλόγια τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἰδίως αὐτά τῆς ὑπαίθρου.

Ἡ ἐργώδης καί φιλότιμη αὐτή προσπάθεια συνιστᾶ μία ἔμπρακτη προσφορά ἀγάπης καί ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τό φιλόμουσο καί φιλόκαλο πλήρωμά της καί ἰδίως πρός τήν χρυσή ἐλπίδα μας, τήν νεολαία, καί ἀξίζει ἀνάλογης ἀποδοχῆς καί στηρίξεως ἀπό ὅλους μας. Τό ὑψηλό ἦθος, ἡ ἄριστη κατάρτιση καί ἐπάρκεια τῶν διδασκάλων τῶν διαφόρων σχολῶν πάνω στό γνωστικό τους ἀντικείμενο, συνθέτουν τίς πλέον εὐοίωνες προϋποθέσεις γιά τήν συνέχιση καί τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη καί πρόοδο τῆς εὐλογημένης αὐτῆς προσπάθειας.

Στόν ἴδιο φιλόξενο χῶρο τοῦ Μαξιμείου, ἐκτός τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας στεγάζονται καί ἄλλες πνευματικές δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπως οἱ ἑβδομαδιαῖες συνάξεις τῆς Σχολῆς Γονέων, τά μαθήματα σπουδῆς στούς ἀρχαίους κλασσικούς συγγραφεῖς, τά μαθήματα ζωγραφικῆς καί ἐλευθέρου σχεδίου, ἡ παιδική ὀρχήστρα καί χορωδία, ἡ χορωδία νέων, τό κοινωνικό ἰατρεῖο καί φαρμακεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπίσης στούς δύο νέους ὀρόφους, πού ἀνηγέρθησαν τό 2009 μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο, στεγάζεται ἡ πλούσια σέ βιβλία πολυθεματική βιβλιοθήκη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας «Μυριόβιβλος.

Ὁ ἐφετεινός ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στίς σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος θά γίνει τήν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. στίς 8:00 τό ἀπόγευμα στόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς βιβλιοθήκης «Μυριόβιβλος» (Νικ. Νικολάου 21).

Οἱ ἐγγραφές σέ ὅλα τά τμήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Παιδικῆς Χορωδίας ἔχουν ἀρχίσει καί συνεχίζονται καθημερινῶς ἕως τέλους Σεπτεμβρίου κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) καί ὥρες (9:00-13:00 καί 18:00-20:30) στά γραφεῖα τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου. Τμήματα βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἁγιογραφίας θά λειτουργήσουν ἐπίσης καί στήν Νιγρίτα. Ἡ ἐκμάθηση τῆς πατροπαράδοτης βυζαντινῆς μουσικῆς καί τῆς ἁγιογραφίας πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητά μας καί συνιστᾶ, ἰδίως γιά τούς νέους μας, ἕνα πολύτιμο ἐφόδιο ζωῆς στίς δύσκολες, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας ἐποχές μας καί μία δημιουργική ἀξιοποίηση τοῦ ἐλευθέρου χρόνου τους. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συνεκτιμῶσα τίς οἰκονομικές δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας φροντίζει ὥστε, τά τελευταῖα κυρίως χρόνια, τά δίδακτρα νά παραμένουν ἐξαιρετικά χαμηλά.

Ἡ Ἐκκλησία μας καλεῖ ἐκείνους πού ἔχουν τήν ἔφεση γιά γνωριμία μέ τόν ἱερό καί συναρπαστικό κόσμο τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας νά ἀξιοποιήσουν καταλλήλως τήν παρεχομένη εὐκαιρία, ἐγγραφόμενοι στίς Σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος.

Τά ἀνωτέρω ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας εὔχομαι ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος