ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (17-4-2022)

 • Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος. Ὥρα: 07:00 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (18-4-2022)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τρίτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (19-4-2022)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 07:00 – 10:00 π.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου Μεγάλης Τετάρτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (20-4-2022)

 • Ὥρες, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ὥρα: 07:00–10:00 π.μ.
 • Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν. Ὥρα: 17:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία Ἱεροῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν. Ὥρα: 19:30 – 21:30 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (21-4-2022)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγίων Θεο­δώρων Σερρῶν. Ὥρα: 07:30 – 10:30 π.μ.
 • Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 – 23:00.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (22-4-2022)

 • Μεγάλες Ὥρες καί Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 08:00 π.μ. – 12:00 μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 12:30 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Α’ Κοιμητηρίου Σερρῶν. Ὥρα: 15:00 μ.μ.
 • Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Ἐπιτά­φιος Θρῆνος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Τα­ξιαρ­χῶν Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ. Ἔξοδος Ἐπιταφίου Μητροπο­λιτικοῦ Ναοῦ: Ὥρα: 21:00 μ.μ.

ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (23-4-2024)

 • Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου καί Θεία Λειτουργία (Α’ Ἀνάστασις) εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα 08:00 – 10:30 π.μ.
 • Ὑποδοχή τοῦ ἁγίου Φωτός. Ὥρα: 22:45 μ.μ.
 • Παννυχίς. Ἀκολουθία Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμεγί­στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 23:00 μ.μ.
 • Ἀνάστασις. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. 00:00 – 02:15 π.μ.

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (24-4-2022)

 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμε­γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὥρα: 11:00 π.μ.
 • Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (25-4-2022)

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. Ὥρα: 7:30 – 10:00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (26-4-2022) – Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης

 • Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα Σερρῶν. Ὥρα: 7:30-10:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (28-4-2022)

 • Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας «Ρόδον τό Ἀμάραντον». Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (29-4-2022) – Ζωοδόχου Πηγῆς

 • Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς Σερρῶν. Ὥρα: 7:30-10:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΥ (30-4-2022)

 • Μέγας Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 19:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (1-5-2022) – Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Νικήτα

 • Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου Σερρῶν. Ὥρα: 7:30 – 11:00 π.μ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως