ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2022
καί τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα,
ἤτοι
Ἀρχιερατικές Χοροστασίες
σέ Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς – Χαιρετισμούς
καί Ἀρχιερατικές Ἱερουργίες σέ Θεῖες Λειτουργίες
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, Πανηγύρεων
καί Κυριακῶν Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί τῶν Βαΐων.
(6/3-17/4-2022)

1. Κυριακή 6-3-2022 (Κυριακή Τυρινῆς)
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Σερρών.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Συγγνώμης) εἰς τόν ἱερόν Μητρο­πολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. (Ὥρα 6:00’ μ.μ.). Ὁμιλητής: Ὁ Σεβασμιώτατος.

2.Τετάρτη 9-3-2022
Προηγιασμένη θ. Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱερόν Ναόν Ἁγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σερρῶν.

3. Παρασκευή 11-3-2022
Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν Ἁγ. Θεοδώρων μετά τῆς ἁκολουθίας τῶν Α’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἱε­ρόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώ­ρων Σερρῶν. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

4. Σάββατον 12-3-2022
Πανηγυρική Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία εἰς τόν ἑορ­τάζοντα ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν.

5. Κυριακή 13-3-2022 (Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν – Ὀρθοδοξίας).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ἀθηνῶν. Λιτάνευσις ἱερῶν εἰκόνων.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν καί Προσκυνηματικόν Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Γαβριήλ Παλιούρας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μ. Σερρῶν καί Νιγρίτης (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

6. Παρασκευή 18-3-2022
Ἀκολουθία Β’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἱε­ρόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Ἄνω Μητρουσίου (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

7. Κυριακή 20-3-2022 (Β’ Κυριακή Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀθανασίου Χρυσοῦ.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμαν­δρίτης π. Δαμασκηνός Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ (Ὥρα 6:00’ μ.μ.).

8. Πέμπτη 24-3-2022.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός θείου Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

9. Παρασκευή 25-3-2022.
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.
β) Δοξολογία εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ παλιγγενεσίᾳ. (Ὥρα 11:00 π.μ.).
γ) Ἀκολουθία Γ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (Ὥρα 7:30’μ.μ.).

10. Σάββατο 26-3-2022
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱερόν Ναόν Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. (Ὥρα 6:00 μ.μ.).

11. Κυριακή 27-3-2022 (Κυριακή Γ’ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα ἱερόν Ναόν Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἱερόν Ναόν Τιμ. Σταυροῦ Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Οἰ­κονόμου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

12. Παρασκευή 1-4-2022
Ἀκολουθία τῶν Δ’ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν ἱε­ρόν Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας (Ὥρα 7:30’ μ.μ.).

13. Κυριακή 3-4-2022 (Κυριακή Δ’ Νηστειῶν).
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, Γενικός Ἁρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου (Ὥρα 6:30 μ.μ.).

14. Παρασκευή 8-4-2022
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτι­κόν Ναόν Ἁγ. Νικολάου Βόλου. (Ὥρα 7:00’ μ.μ.).

15. Κυριακή 10-4-2022 (Κυριακή Ε’ Νηστειῶν)
α) Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Βόλου.
β) Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀντω­νίου καί Μαρίνης Σερρῶν. Ὁμιλητής: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Γκουζούνης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Σερρῶν καί Νιγρίτης (Ὥρα 6:30’μ.μ.).

16. Σάββατο 16-4-2022 (Ἀνάστασις τοῦ δικαίου Λαζάρου).
Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Β’ Κοιμητηρίων Σερρῶν.

17. Κυριακή 17-4-2022 (Κυριακή τῶν Βαΐων)
Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγ. Βασιλείου Κάτω Λευκῶνος.