ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11-09-2023

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀπό τῆς παρελθού­σης ἑβδομάδος συμμετέχει ἐμπράκτως καί μέ ἀμεσότητα στήν συγκέντρωση καί ἀποστολή εἰδῶν διατροφῆς καί ἐμφιαλωμέ­νου νεροῦ στούς πλημμυ­ροπαθεῖς ἀδελφούς μας τῆς Θεσσαλίας. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καλεῖ τον φιλότιμο Σερραϊκό λαό σέ μία συστράτευση ἀγάπης νά συνδράμει στήν ἐνίσχυση τῶν ἀδελφῶν μας πού αὐτές τίς ἡμέρες δοκιμάζονται. Σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς μας γίνο­νται δεκτά τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, ἐμφιαλωμέ­νο νερό καί εἴδη πρώτης ἐπισιτιστικῆς ἀνά­γκης, μέ στόχο τήν ἔγκαι­ρη ἀποστολή τους γιά τήν ἐνίσχυση τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλίας. Μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου ἔχει ἤδη ἀποσταλεῖ τήν παρελθούσα Παρασκευή ἕνα φορτηγό, μέ ἱκανή ποσότητα (15 παλέτες) ἐμφιαλωμέ­νων νερῶν, γιά τίς πρῶτες ἀνά­γκες τῶν πλημμυροπαθῶν ἀδελφῶν μας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως Δημητριά­δος καί Ἁλμυροῦ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως