ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

01-03-2023

Συμμετέχουσα καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στήν πανελλήνια ὀδύνη γιά τά θύματα τῆς φοβερῆς σιδηροδρομικῆς τραγωδίας στά Τέμπη, ἀνακοινώνει ὅτι ὁ ἐφετεινός λειτουργικός ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγ. ἐνδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων, ἀρχαίων προστατῶν τῆς πόλεως καί Μητροπόλεώς μας, θά διεξαχθεῖ μέ τήν δέουσα ἱεροπρέπεια καί λιτότητα, ἐναρμονιζόμενος στό βαρύ, ἕνεκα τῆς πρωτοφανοῦς τραγωδίας, κλῖμα τῶν ἡμερῶν.

Ὁ δέ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς, Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἴθε, τίς ψυχές μέν τῶν ἀθώων θυμάτων νά ἀναπαύσει ἐν χώρᾳ ζώντων, τούς οἰκείους δέ νά παρηγορήσει καί ἐνισχύσει.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως