ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04-01-2022

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

Τήν Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου, πα­ρα­μο­νὴ τῆς ἑ­ορ­τῆς τῶν Θε­ο­φα­νεί­ων, στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθεῖ ὁ μέγας πανηγυρικός, Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων, στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, χορο­στατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας. Στή διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, θά ὁμιλή­σει ἐπικαίρως γιά τό νόημα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς, ὁ πανο­σιολ. Ἀρχιμανδρί­της π. Γαβριήλ Παλιούρας, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί Προϊστάμε­νος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, πάντοτε ἐργαζομένη πρός τήν κατεύθυνση τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς, τοῦ ἁγιασμοῦ, τῆς τονώσεως καί ἀναζωογονήσεως τοῦ θρη­σκευτικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί συνεκτιμώσα τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις ἀναφορικῶς μέ τήν διασπορά τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19 καί τῶν ἐπικινδύνων μεταλλάξεών της, ὅπως αὐτές ἐκφράζονται διά τῶν προσφάτων ἐπιδημιολογικῶν δεδομένων καί γιά τήν περιοχήν τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί «ἵνα μή ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. θ,12), προέκρινε κατόπιν προσευχῆς, ὡρίμου σκέψεως καί ποιμαντικῆς συνέσεως, ὅπως εἰδικῶς γιά ἐφέτος, στήν πόλη τῶν Σερρῶν, ἡ ἱερά τελετή τῆς καταδύσε­ως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἁγια­σμοῦ τῶν ὑδάτων, πού θά λάβει χώρα, σύν Θεῷ ἁγίῳ, ἀνήμερα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., στίς 11:00 τό πρωΐ, στήν τεχνητή λίμνη τῆς κοιλάδος τῶν Ἁγίων Ἀναργύ­ρων, τελεσθοῦν ἱεροπρεπῶς ἀπό τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο, με περιορισμένη συμμετοχή ἱερέων καί μέ προσεκτική τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων (ἀποστάσεις, μάσκες κ.λπ.), πού συνιστῶνται ἀπό τούς εἰδήμονες, γιά τούς ἐξωτερικούς χώρους.

Εἰδικῶς μάλιστα γιά ἐφέτος καί γιά τούς παραπάνω ὑγειονομικούς λόγους, δέν θά ἐπιτραπῇ κολυμβητές νά ἀνασύρουν τόν Τίμιον Σταυρόν ἐκ τῶν ὑδάτων.

Οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ἐκτάκτως γιά τήν ἐφετεινή χρονιά καί λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας, σύμφωνα καί μέ τίς ὁδηγίες πού ἔχουν ἤδη λάβει, δέν θά ἐξέλθουν, κατά τό ἔθος, πρός ἁγιασμόν τῶν οἴκων. Ὅσοι ἐκ τῶν εὐλαβῶν πιστῶν ἐπιθυμοῦν νά ἁγιασθοῦν αὐτοί καί οἱ οἰκίες τους, δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς μετά τῶν αἰδεσιμ. ἐφημερίων τῶν ἐνοριών τους, ὥστε, κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας μας καί μετά τῆς δεούσης εὐλαβείας καί προσοχῆς, νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπιθυμία τους.

Ἐπίσης, πρός ἀποφυγήν συνωστισμοῦ, ἀπό τῆς αὐριανῆς ἡμέρας καί μετά τό τέλος τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, εἰς τάς ἐξόδους τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας παροικίας, θά εὐρίσκονται τοποθετημένα τά κατάλληλα δοχεῖα, ὅπως καί ἱκανή ποσότητα φιαλιδίων, ὥστε ἐξ αὐτῶν, χωρίς συνωστισμό, οἱ πιστοί νά ἀντλοῦν καί νά λαμβάνουν τόν Μέγα Ἀγιασμόν.

Τήν Παρασκευή 7 Ἰανουαρίου, ἡμέρα Συνάξεως τοῦ Τιμ. Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στὴν ἀνδρώα ἱε­ρὰ Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σερρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως