ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σερρῶν Θεολόγος: «Ἡ ἀψυχολόγητη ἀπόφαση τῆς Τουρκίας δυνατόν
νά ἀνοίξει τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στήν εὐρύτερη περιοχή»

21-7-2020

Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ἐν ὄψει τῆς λειτουργίας, τήν προσεχῆ Παρασκευή 24η Ἰουλίου ἐ.ἔ., τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ πανιέρου αὐτοῦ σκηνώματος τῆς τοῦ Θεοῦ μεγαλωνύμου Σοφίας καί οἰκουμενικοῦ μνημείου πολιτισμοῦ, ὡς μουσουλμανικοῦ τεμένους, κηρύσσεται ἡ ἡμέρα αὐτή γιά τήν Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ὡς ἡμέρα βαθείας περισυλλογῆς καί ἐκτενοῦς προσευχῆς.

Εἰδικώτερον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν ἐδήλωσε: «Ἡ ἐφετεινή 24η Ἰουλίου ἀποτελεῖ ἡμέρα πικρίας καί βαθυτάτου προβληματισμοῦ γιά ὁλόκληρη τήν χριστιανοσύνη, τόν οἰκουμενικό ἑλληνισμό, τήν πατρίδα, τήν Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί τήν παγκόσμια κοινότητα.

Ἡ ἀναίτια, προκλητική καί μέ ἰδιαίτερη σημειολογία ἀπόφαση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σέ τζαμί, γυρίζει τό ρολόι τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου 567 χρόνια πίσω. Κινήσεις ὅμως, ὅπως ἡ συγκεκριμένη εἶναι πολλαπλῶς ἐπιζήμιες καθώς δημιουργοῦν ψυχικά ρήγματα στήν ἐπικοινωνία τῶν δύο λαῶν, ἀποσταθεροποίηση καί ἐπικίνδυνη ἔνταση στήν περιοχή, δέν βοηθοῦν στήν οἰκοδόμηση σχέσεων καλῆς γειτονίας, ἀλλά καί στόν εὐρωπαϊκό προσανατολισμό τῆς Τουρκίας, ἐάν αὐτός πραγματικά ὑπάρχει. Ἡ γείτων χώρα δυστυχῶς, μέ σειρά προκλητικῶν ἐνεργειῶν πού δυστυχῶς ἐπιδεινώνονται, δυναμιτίζει τήν εἰρήνη στήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί δημιουργεῖ προϋποθέσεις ἐπιπλέον ἐντάσεων. Ἡ ἐπιζήμια αὐτή ἀπόφαση τῆς γείτονος χώρας εἶναι δυνατόν νά ἀνοίξει τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου καί νά δημιουργήσει προηγούμενο γιά πιθανές καί άναλόγου εἰδικοῦ βάρους ἀποφάσεις στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί Μέσης Ἀνατολῆς πού θά ἀγγίξουν καί τόν μουσουλμανικό κόσμο. Αἰσθανόμεθα βαθύτατο παραπικρασμό ἀλλά εἴμεθα καί ἰδιαιτέρως προβληματισμένοι καί μέ τήν συμπεριφορά «φίλων καί συμμάχων» μας, ἀκόμη καί ἐκείνων, μέ τούς ὁποίους μοιραζόμεθα τήν ἴδια πίστη. Ἡ σκέψη καί ἡ προσευχή μας εἶναι αὐτές τίς στιγμές στό μαρτυρικό Φανάρι.

Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν, ἐκφράζουσα τήν ὀδύνη καί τήν διαμαρτυρία Της γιά τό ἱστορικό αὐτό λάθος πού ἐπιτελεῖται στήν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως, ἀνακοινώνει ὅτι κατά τήν προσεχῆ Παρασκευή 24η Ἰουλίου ἐ.ἔ.,:

α) Οἱ σημαῖες τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὁλοκλήρου τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας θά κυματίζουν μεσίστιες.
β) Οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, περί ὥρα 12η μεσημβρινή θά κτυπήσουν ἐπί 10’ πένθιμα καί
γ) Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν, στίς 7:30 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Παρακλητικός Κανών πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέ ἰδική μου Ἀρχιερατική χοροστασία.

Ἡ πατρίδα εὑρίσκεται ἐνώπιον μιᾶς δυσκόλου καταστάσεως. Δέν πτοούμεθα. Μέ πίστη στόν Θεό, ψυχραιμία, ἀποφασιστικότητα, ἐθνική συσπείρωση, ὁμοψυχία, τίς συνετές καί στοιβαρές ἀποφάσεις τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τήν σύμπνοια τοῦ λαοῦ μας θά ἀντιμετωπίσουμε καί αὐτή τήν κρίση, ἐάν τελικῶς προκύψει. Στόν Κύριον καί Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, ἐμπιστευόμεθα τίς προσευχές καί τίς ἐλπίδες μας».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως