ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σέ ἀπόσταση 2 χλμ. περίπου ἀπό τό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος τοῦ ἁγίου Πνεύματος εὑρίσκεται ἡ ἱστορική Μονή τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ὁποῖα ἐκτίσθη περί το 1857 μ.Χ. καί λειτούργησε παλαιότερα ὡς ἀνδρῶα Ἱερᾶ Μονή. Το μοναστηριακό συγκρότημα καί τό καθολικό ἀνακαινίσθηκε πρόσφατα. Ἑορτάζει τήν Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος μέ συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό ὅλη την Μακεδονία.