027 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν κωμόπολη τοῦἉγίου Πνεύματος εἰκάζεται ὅτι κτίσθηκε σέ τρεῖς οἰκοδομικές φάσεις. Πρῶτα ἀνεγέρθηκε τό θολωτό ἱερό Βῆμα, ἔπειτα ὁ κυρίως ναός καί ὁ νάρθηκας δίνοντάς του παράλληλα τόν ἀρχιτεκτονικό ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς. Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 20 Ὀκτωβρίου τοῦ 1805 ὅπως μαρτυρεῖται σέ ἐνεπίγραφη πλάκα καί ἀπό φιρμάνι πού ἐκδόθηκε στίς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 1805.

Παράλληλα μέ τό λατρευτικό καί ἁγιαστικό ἔργο ἐπιτελεῖται καί διακονία τῆς φιλανθρωπίας. Ἐπίσης καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν πιστῶν στά πλαίσια τῆς ὁποίας λειτουργοῦν δύο κατηχητικά σχολεῖα καί κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Παρασκευή τελεῖται ἡ ἱερά παράκληση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Στήν ἐνορία ὑπάγονται τά Ἱερά Παρεκκλήσια Ἁγίου Πνεύματος, Ἁγίας Κυριακῆς, τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Νικόλαος Μαρκάδας.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 13,2 χλμ..
Διεύθυνση: Άγιο Πνεύμα Σερρών Τ.Κ. 62051
Τηλ. 23210 91206.