087 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Βαρικοῦ εἶναι τρίκλιτη κεραμοσκεπής βασιλική πού ἀνεγέρθηκε τό 1960 περίπου. Ὁ Ναός ὡραΐζεται ἐσωτερικά μέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ο π. Γεώργιος Τσιλιμπώνης

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 30,2 χλμ.
Τηλ. (23210) 88367
Τ.Κ. 62054