087 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΗΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Βαρικοῦ εἶναι τρίκλιτη κεραμοσκεπής βασιλική πού ἀνεγέρθηκε τό 1960 περίπου. Ὁ Ναός ὡραΐζεται ἐσωτερικά μέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 30,2 χλμ.
Τηλ. 23220 23913 Τ.Κ. 62054