099 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβαδοχωρίου ἀνεγέρθηκε κατά τήν δεκαετία τοῦ 1960 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1970 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη). Στό Ναό προστέθηκε τό 2003 νάρθηκας. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἀβραάμ Λωτίδης

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 26,8 χλμ.
Τηλ. (23220) 63560
Τ.Κ. 62054