Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ νέος Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος στό δημοτικό διαμέρισμα Χριστοῦ ἀνεγέρθηκε τό 1986 προκειμένου νά καλύψει τίς αὐξημένες λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν, καθώς ὁ προγενέστερος Ναός πού κτίσθηκε τό 1930 ἦταν μικρός. Ἐγκαινιάσθηκε τήν 1η Ἀπριλίου τοῦ 1995 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Μάξιμο. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Νικόλαος Κωνσταντινίδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 9,4 χλμ.
Τηλ. (23210) 78370