028 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀνεγέρθηκε τό 1952 53 σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν στήν κωμόπολη τοῦ Ἀδελφικοῦ καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1970 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη    Σερρῶν   αί    Νιγρίτης    Κωνσταντῖνο  (Καρδαμένη).

Πρόσφατα ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί προστέθηκε νάρθηκας. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τό λατρευτικό καί ἁγιαστικό ἔργο.

Στήν ἐνορία ὑπάρχουν δύο Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἰωάννης Γούσιος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 13,3 χλμ.
Διεύθυνση : Αδελφικό Σερρών, Τ.Κ. 62049
Τηλ. 23210 54255