029 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ὁ παλαιός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀναγεννήσεως ἀνεγέρθηκε τό 1891 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1929. Γιά τίς πνευματικές καί λατρευτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς ἐνορίας ἀνεγέρθηκε νέος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τό 1972 καί ἐγκαινιάσθηκε δέκα χρόνια ἀργότερα στίς 30 Νοεμβρίου τοῦ 1982.

Εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής μετά τρούλου καί μέ τρεῖς κόγχες στό ἱερό. Παράλληλα μέ τό ἁγιαστικό ἔργο ἐπιτελεῖται καί φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Χρήστος Καλκάνης

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 24,3 χλμ.
Διεύθυνση : Αναγέννηση Σερρών Τ.Κ. 62400
Τηλ. (23210) 78167