035 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ

Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Ἐμμανουήλ Παπᾶ βρίσκεται ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μέ τό θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο μέ σπάνιες ξυλόγλυπτες σκηνές ἀπό τῆν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη.

Ὁ Ναός ἀνεγέρθηκε τήν 1η Σεπτεμβρίου 1805 ὅπως μαρτυρεῖ ἡ μαρμάρινη ἐντοιχισμένη ἐπιγραφή καί εἶναι ἀρχιτεκτονικοῦ ρυθμοῦ τρίκλιτης σταυροειδοῦς βασιλικῆς μέ τροῦλο. Πρόσφατα διακοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες. Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στή φιλανθρωπική δράση καί στό κοινωνικό ἔργο.

Στήν ἐνορία λειτουργεῖ κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πού σύμφωνα μέ ἐπιγραφή ἀνεγέρθηκε τό 1864, τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου τοῦ 1912, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τό ἔτος 1928, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Μύρων Μποστανίδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 17,7 χλμ.
Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παπά Σερρών, Τ.Κ. 62048
Τηλ. (23210) 91968.