080 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νιγρίτης ἀνεγέρθηκε τό 1906, σύμφωνα μέ τήν ἐντοιχισμένη ἐπιγραφή, σέ θέση παλαιοτέρου Ναοῦ. Ὁ Ναός εἶναι τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική ἄνευ τρούλου καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1950 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνο (Μεγγρέλη). Κατά τό παρελθόν ἔγιναν πολλές ἐργασίες συντήρησης καί ἀνακαίνισης τοῦ Ναοῦ. Ἡ διακόσμηση τοῦ Ναοῦ μέ ἁγιογραφίες ἔγινε τό 1990.

Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, στή φιλανθρωπική καί οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν ἐνοριτῶν. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση στό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί κάθε Παρασκευή ἐναλλάξ στά Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Γεννήσεως Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Φανουρίου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Σταυροφόρος Οἰκονόμος Ἀθανάσιος Τσιανακᾶς

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 22,1 χλμ.
Τηλ. (23220) 22270
Τ.Κ. 62200