065 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος τῆς Πενταπόλεως βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἀνεγέρθηκε τό 1909 καί εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς μέ τροῦλο. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή. Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπάρχουν πέντε Ἱερά Παρεκκλήσια, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Δημήτριος Στόϊκος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15,2 χλμ.
Τηλ. (23210) 92814
T.K. 62048