077 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χρυσοῦ ἀνεγέρθηκε στάμέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς ἐπιγραφές ἱστόρησης πού φέρουν οἱ φορητές εἰκόνες. Εἶναι βασιλική μετά τρούλου πού ὑπέστη πολλές ἀνακαινίσεις κατά καιρούς. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὑπάγονται πέντε Ἱερά Παρεκκλήσια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῆς Ἀναλήψεως, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Δημήτριος Τσάκος

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 11 χλμ.
Τηλ. (23210) 42658
Τ.Κ. 62046