Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ

Στό κέντρο τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος Ζερβοχωρίου βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Ὁ Ναός κτίσθηκε τό 1983, εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς μέ τροῦλο καί κοσμεῖται μέ ἁγιογραφίες πού ἔγιναν τό 1986.

Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τό καθαρώς ἁγιαστικό καί λειτουργικό ἔργο.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Κρυσταλλούδης.
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 32,8 χλμ.
Τηλ. 23220 51811 T.K.62200