085 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗΣ

 Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀνθῆς ἀνεγέρθηκε πρίν τό 1955 καί εἶναι τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκεπής. Ἡ ἀγιογράφηση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τό 1990. Παράλληλα μέ τή πνευματική καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου.

Ὑπεύθυνος Σταυροφόρος Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Κωστελίδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 17,8 χλμ.
Τηλ. (23220) 24405 Τ.Κ.62200