114 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

Γ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Στό κέντρο τῆς παραθαλάσσιας κωμοπόλεως τῆς Ἀσπροβάλτας βρίσκεται ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ σταυροειδής αὐτός μετά τρού λου Ναός ἀνεγέρθηκε τό 1975 καί ἐγκαινιάσθηκε ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντίνου (Καρδαμένη).

Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λειτουργική ζωή. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια γιά τήν πνευματική ἐνίσχυση τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν τέλεση ἱερᾶς παράκλησης κάθε ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου κάθε Σάββατο.

Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, καθώς καί οἱ Ἱεροί Ναοί πού τιμῶνται στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου τῶν παραθεριστικῶν οἰκισμῶν τῆς Ριβιέρας καί τῆς Σερραϊκῆς Ἀκτῆς.
Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ὁμωνύμου Ἀρχιερατικῆς περιφερείας εἶναι ὁ Σταυρ. Οἰκονόμος Γεώργιος Καπετάκης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 75,1 χλμ.
Τηλ. 23970 22405.
T.K. 57021