115 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΑΣΝΩΝ

Γ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΑΣΝΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Βρασνῶν εἶναι κτισμένος σέ θέση ὅπου ὑπῆρχε προγενέστερος Ναός. Ἀπό τόν παλαιό ἐκεῖνο Ναό σώζεται μόνο τό κωδωνοστάσιο, στό ὁποῖο εἶναι ἐντοιχισμένη μαρμάρινη ἐπιγραφή πού φέρει τήν ἡμερομηνία 30 Μαρτίου 1868. Ὁ σημερινός Ναός εἶναι τρίκλιτη σταυροειδής βασιλική μέ τροῦλο. Στό Ναό ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί πρόσφατα ἁγιογραφήθηκε. Φέρει σύγχρονο τέμπλο βυζαντινῆς τεχνοτροπίας. Στήν ἐνορία λειτουργοῦν κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Στήν ἐνορία ὑπάγονται τρία παρεκκλήσια: τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τά ἐξωκκλήσια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Παναγιώτης Καλατζής.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 78,6 χλμ.
Τηλ. (23970) 23569
T.K. 57021