089 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δάφνης ἀνεγέρθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1926 σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες ἐνοριτῶν. Πρόσφατα ἔγιναν ἀπαραίτητες ἀνακαινιστικές ἐργασίες καί κοσμήθηκε μέ ἁγιογραφίες. Παράλληλα μέ τή λατρευτική καί πνευματική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ὑπάγονται δύο Παρεκκλήσια: τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ 19ου αἰῶνος.

Σέ δασώδη ἔκταση τοῦ πλησίον εὑρισκόμενου Κερδυλλίου ὄρους καί σέ ἀπόσταση 3 χλμ. ἀπό τήν Δάφνη σώζονται ὑπολλείματα τοῦ κάστρου τῆς βυζαντινῆς πόλεως τῶν Ἐζεβῶν. Ἡ πόλις ὑπῆρξε ἡ ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Ἐζεβῶν, τῆς ὁποίας γιά χρονικό διάστημα ἐπίσκοπος διετέλεσε ὁ πρῶτος κτήτορας τῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἰωαννίκιος (τέλη τοῦ 13ου αἰῶνος). Ἐπίσης σέ ἀπόσταση 1 χλμ. δυτικά τῆς Δάφνης βρίσκεται το λαξευμένο σέ φυσικό βράχο μικρό ναύδριο τῆς ἁγ. Μαρίνης. Στό κεντρικό του κλῖτος διασώζονται ὑπολλείματα ἁγιογραφιῶν τῆς Παλαιολογείου ἐποχῆς ( …..αιῶνας).

Στά σκοτεινά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας τό παρεκκλήσιο τῆς ἁγίας Μαρίνης ἀπετέλεσε τό καταφύγιο τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Στό κέντρο τῆς κωμοπόλεως τῆς Δάφνης σώζεται τμῆμα τοῦ λεγόμενου «Πύργου τῆς κυρά Μάρως» (πρόκειται γιά τή μητριά τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ, ἑλληνοσερβίδα στήν καταγωγή καί χριστιανή κατά τό θρήσκευμα), ὕψους 14,5 μέτρων, κτίσμα τοῦ δεύτερου ἥμισυ τοῦ 15ου αἰῶνος.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἀντώνιος Τολίδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 40,2 χλμ.
Τηλ. (23220) 51994
T.K. 62200