037 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἀνεγέρθηκε στό χωριό Εὐαγγελίστρια τοῦ Δήμου Λαχανᾶ το 1952 μέ δαπάνες τοῦ στρατηγοῦ Γεωργίου Δρακοπούλου, σέ ρυθμό βασιλικῆς χωρίς τροῦλο.

Τό ἔτος 2005 ἔγιναν ἀνακαινίσεις και προσθήκη αἴθουσας καθώς καί ἑνός παρεκκλησίου πού τιμᾶται στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, μέ τήν προσωπική φροντίδα τοῦ πρώην ἐφημερίου Παύλου Καγιανίκου. Στήν ἐνορία ὑπάγονται και τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 39,7 χλμ.
Τ.Κ. 57017