093 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ

Σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες τῶν ἐνοριτῶν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θερμῶν ἀνεγέρθηκε τό 1950 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1952. Ἡ ἐνορία ἀγωνίζεται νά ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο παράλληλα μέ τή λειτουργική διακονία. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση. Στήν ἐνορία ὑπάγεται καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἀθανάσιος Σπίντζιος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 29 χλμ.
Τηλ. 6976191687
T.K. 62200