038 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Ὁ παλαιός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καλῶν Δένδρων δέν γνωρίζουμε πότε ἀνεγέρθηκε, οὔτε πότε ἀκριβῶς καταστράφηκε κατά τούς χρόνους τῶν Βαλκανικῶν πολέμων. Στή θέση του ἀνεγέρθηκε τό 1922 ἀπό τούς ντόπιους καί πρόσφυγες, Θρακιῶτες καί Μικρασιάτες στήν καταγωγή, ἐνορίτες ὁ σημερινός Ναός, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἐπιγραφές τῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου καί ἡ τοπική προφορική παράδοση.

Γιά τίς λειτουργικές του ἀνάγκες ἔγιναν κατά καιρούς ἀνακαινίσεις, ὅπως ἡ ἀντικατάσταση τοῦ ξύλινου γυναικωνίτη μέ νέο ἀπό σκυρόδεμα, ἡ ἀνέγερση κωδωνοστασίου, ἡ ἀντικατάσταση τῆς κεραμοσκεπῆς καί ἡ προσθήκη νάρθηκα. Ἀπό τό 2001 ἄρχισε ὁ Ναός νά ἁγιογραφεῖται τμηματικά μέχρι καί σήμερα. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Παρασκευή τελεῖται ἱερά παράκληση. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιοτοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π.  Στέργιος Παπαδόπουλος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 12 χλμ.
Διεύθυνση : Καλά Δένδρα Σερρών. Τ.Κ. 62100
Τηλ. 6979194978