051 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ

Σύμφωνα μέ τό χειρόγραφο σημειωματάριο τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἰωάννου Παπαδοπούλου ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεσοκώμης θεμελιώθηκε στίς 5 Μαΐου τοῦ 1924 καί ἡ πρώτη Λειτουργία τελέστηκε στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1925, ἀνήμερα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Εἶναι τρίκλιτη καμαροσκεπής βασιλική.  Κατά τά ἔτη 1987-89 ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες, προστέθηκε ἐξωνάρθηκας, ἁγιογραφήθηκε ἕνα τμῆμα τοῦ Ναοῦ, ἀνεγέρθηκε αἴθουσα δεξιώσεων καί τό πρεσβυτέριο.

Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στόν Ἱερό Ναό ἀνήκει καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἐλευθέριος Ναλμπάντης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15,2 χλμ.
Τηλ. (23210) 32049
Τ.Κ. 62100