074 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΡΟΛΟΗΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΡΟΛΟΗΣ

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Τυρολόης ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1947 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1984 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης κυρό Μάξιμο. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Σεβαστόπουλος Μιχαήλ.
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 20,5 χλμ.
Τηλ. 23210 81513 Τ.Κ. 62100