113 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΙΚΟΥ

Κοντά στή Νιγρίτα βρίσκεται τό χωριό Χουμνικό. Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο καί ἀνεγέρθηκε τό ἔτος 1753. Ἐσωτερικά εἶναι ἁγιογραφημένος καί τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν γίνει ἐργασίες συντήρησης τοῦ Ναοῦ.

Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 32,1 χλμ.
T.K. 62200