053 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μετοχίου ἀνεγέρθηκε τό 1962 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1963. Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Πάππος

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 14 χλμ.
Τηλ. (23210) 46653
T.K. 62100