053 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Μετοχίου ἀνεγέρθηκε τό 1962 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1963. Ἡ πνευματική καί ἐνοριακή δραστηριότητα ἀφορᾶ στήν τέλεση ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Καλκάνης Χρήστος
Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 14 χλμ.
Τηλ. 23210 84259. T.K. 62100