102 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ

Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου κτισμένος τό 1835 βρίσκεται σέ περίοπτη θέση στό κέντρο τοῦ χωριοῦ τῆς Νικόκλειας. Τό 1904 ὑπέστη σοβαρές ζημιές ἀπό φωτιά καί τόν ἑπόμενο χρόνο ἔγιναν ἀνακαινιστικές ἐργασίες. Ὁ Ναός εἶναι διακοσμημένος ἐσωτερικά μέ ἁγιογραφίες πού ἱστορήθηκαν πρόσφατα. Στήν ἐνορία λειτουργοῦν κατηχητικό σχολεῖο καί κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Κάθε Τετάρτη τελεῖται ἱερά παράκληση τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί κάθε Παρασκευή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Στήν ἐνορία ὑπάγονται τά παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων καί τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Γεώργιος Ξανθόπουλος.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 26,3 χλμ.
Τηλ. (23220) 41039
T.K.62200