Δ’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ

Στις νοτιοδυτικές πλαγιές τοῦ Κερδυλίου ὄρους καί σε ἀπόσταση 55 χλμ. ἀπό τίς Σέρρες βρίσκεται ἡ γραφική καί ἱστορική κωμόπολη τῶν Στεφανινῶν, στό κέντρο τῆς ὁποίας ὑψώνεται ἡ τρίκλιτη βασιλική τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, κτίσμα τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἡ κωμόπολη ἔχει πλούσιο ἱστορικό παρελθόν καθώς τά Στεφανινά ἀποτέλεσαν ἐπί Βυζαντινῆς ἐποχῆς την ἔδρα τοῦ Καπετανακίου τῶν Στεφανινῶν ἤ Στεφανιανῶν, ἀνήκοντος στό θέμα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἄπό τόν 14ο αἰώνα τά Στεφανινά μαζί μέ τήν Παλαιά Ἔζοβα (Δάφνη), ἀποτελοῦσαν ἔδρα τῆς Ἐπισκοπής Ἐζεβῶν και Στεφανιανῶν, ἀνηκούσης στην Μητρόπολη Σερρῶν.

Πρῶτος ἐπίσκοπος Ἐζεβῶν και Στεφανιανῶν μνημονεύεται ὁ Κάλλιστος (1307), ὁ ὁποῖος ὑποφράφει πωλητήριο ἔγγραφο ὡς «ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπος Ἐζεβῶν καί Στεφανιανῶν». Μετά τόν Κάλλιστο ἀναφέρεται ὁ Ματθαῖος (1358) καί ὁ τελευταῖος ὁ Θεοδόσιος (1378).

Ἡ Ἐπισκοπή συγχωνεύτηκε ἀργότερα στή Μητρόπολη Σερρῶν. Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου φυλάσσεται ἡ θαυματουργή καί δακρύσασα Δεσποτική εἰκόνα τοῦ Κυρίου. Στήν ἐνορία μαζί μέ τό λειτουργικό ἔργο καί ὡς προέκταση αὐτοῦ ἐπιτελεῖται καί φιλανθρωπικό ἔργο.

Ἐφημέριος τοῦ Ἱερού Ναοῦ εἶναι ὁ π. Κλεάνθης Μαυρουδῆς.

Τηλέφωνο: (23950) 41609
Τ.Κ. 57002