Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι κτισμένος πάνω σέ λόφο στήν Ἄνω Καμενίκια Σερρῶν. Κτίσθηκε τό 1836 σέ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς σωτηρίας τῶν κατοίκων τῶν Σερρῶν ἀπό τήν σφαγή πού προγραμμάτισαν οἱ Τοῦρκοι στίς Σέρρες, στήν γιορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στίς 8 Μαΐου 1821, γιά νά ἐκδικηθοῦν τόν ἀρχηγό τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Χαλκιδικῆς Σερραῖο Ἀρχιστράτηγο Ἐμμανουήλ Παπά. Ὁ Μεχμέτ Μπέης διαφώνησε μέ τά φρικτά σχέδια τῶν ὁμοθρήσκων του Τούρκων καί γιά νά σώσει τόν φίλο του Παπαϊωάννη Σακελλάριο, τοῦ ἀποκάλυψε τό μυστικό. Ὁ τότε Μητροπολίτης Σερρῶν Χρύσανθος ἔλαβε δραστικά προληπτικά μέτρα καί διαμαρτυρήθηκε ἔντονα στόν Καϊμακάμη τῆς πόλεως καί τόν ἔπεισε νά ἀποτρέψει μέ κάθε τρόπο τή σφαγή. Ἀπό ὁλόκληρη τήν πόλη σφαγιάστηκαν μόνο τέσσερα ἄτομα. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος θεωρήθηκε προστάτης καί σωτήρας τῆς πόλεως.

Σέ ἀνάμνηση τοῦ παραπάνω γεγονότος οἱ Καμενικιῶτες ἔκτισαν μέ δάνειο τό 1836 τόν Ναό πρός τιμήν του. Ἐπειδή πιέζονταν τρομερά ἀπό τούς δανειστές τους, ἡ Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν ἀνέλαβε νά ἐξοφλήσει τό χρέος τῶν 55.000 γροσίων τό 1844, ἀλλά ὑπήγαγε τό Ναό στή δικαιοδοσία της. Οἱ Καμενικιῶτες μετάνιωσαν καί ζήτησαν μετά ἀπό λίγο νά τούς ἐπιστραφεῖ ὁ Ναός, κάτι πού ἔγινε, ἀφοῦ πρῶτα ἐπέστρεψαν στήν Ἱερά Μονή τό ποσό πού εἶχε καταβάλει.

Ὁ Ναός εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς μέ σαμαρωτή ξύλινη τετράρριχτη στέγη. Τό 1919 ἐπεκτάθηκε κατά πέντε μέτρα. Προστέθηκε ὁ γυναικωνίτης σέ σχῆμα Π καί τό κωδωνοστάσιο. Τό ξύλινο πάτωμα τοῦ γυναικωνίτη ἀντικαταστάθηκε ἀπό μπετόν τό 1980. Στίς ὀκτώ ἀρχικές ξύλινες κολόνες προστέθηκαν ἄλλες τέσσερις ἀπό μπετόν. Τό 1957 κτίσθηκε στή νότια πλευρά τό μακρυναρίκι καί τό 1966 προστέθηκε σέ αὐτό ἡ κουζίνα μέ τό σκευοφυλάκιο καί κλείσθηκε μέ τζαμαρία ὁ νάρθηκας καί τό γραφεῖο. Τό δάπεδο καί ἡ στέγη ἐπισκευάστηκαν καί ἀντικαταστάθηκαν τό 1968. Τό ἀρχικό καλλιτεχνικό ξύλινο ταβάνι παρέμεινε ἄθικτο.

Ὁ Ναός διαθέτει δύο εἰσόδους ἀπό δυτικά καί νότια καί φωτίζεται ἀπό δεκαοχτώ παράθυρα. Τό 1998 ἀνεγέρθηκε αἴθουσα δεξιώσεων βορειοδυτικά τοῦ Ναοῦ. Στό Ἱερό Βῆμα, ἐκτός ἀπό τήν κεντρική μεγάλη κόγχη, ὑπῆρχαν ἄλλες πέντε μικρές. Ἡ μονόστυλη κτιστή μαρμάρινη Ἁγία Τράπεζα, λόγω τῆς ἀνυψώσεως τοῦ δαπέδου, ἔγινε τετράστυλη διώροφη. Τό ξύλινο τέμπλο παραμένει τό ἴδιο μέ πρόσθετη ἐσωτερική ἐπένδυση. Φέρει τρεῖς σειρές εἰκόνων,δώδεκα μεγάλων κάτω καί σαράντα τεσσάρων μικρῶν ἐπάνω. Ἀρκετές εἶναι φθαρμένες καί φέρουν τήν χρονολογία 1836. Παλαιότερες τοιχογραφίες εἶναι στό χῶρο τῆς προσκομιδῆς ἡ Ἀποκαθήλωση καί πάνω ἀπό τούς κίονες τοῦ μεσαίου κλίτους οἱ Εὐαγγελιστές καί οἱ Προφῆτες Μωυσῆς, Δαβίδ, Σολομών καί Ἠλίας. Ἡ Πλατυτέρα τῆς κόγχης τοῦ Ἁγίου Βήματος εἶναι ἔργο τοῦ Κ. Κωτικώστα (1971). Οἱ ἄλλες ὀγδόντα καί πλέον τοιχογραφίες εἶναι σύγχρονα ἔργα τοῦ Τερπνιώτη ἁγιογράφου Νικολάου Γκόλα (1992).

Ὁ ἄμβωνας, ὁ ἐπισκοπικός θρόνος, τά προσκυνητάρια, τά ἀναλόγια καί τά στασίδια εἶναι ξυλόγλυπτα, καλλιτεχνικά ἔργα σερραϊκοῦ ἐργαστηρίου, κατά τά ἔτη 1988-91. Ἀξιόλογα κειμήλια τοῦ Ναοῦ ἀπό τόν 19ο αἰώνα εἶναι οἱ φορητές εἰκόνες, ὁ χρυσοκέντητος ἐπιτάφιος καί ἱερά σκεύη. Στήν ἐνορία ὑπάγεται καί τό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, πού βρίσκεται στά δυτικά τοῦ Ἐθνικοῦ Σταδίου, πέραν τοῦ χειμάρρου.

Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ εἶναι οι :
Πρωτοπρεσβύτερος Χριστόδουλος Καμπερίδης
Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Ἀναστασίου
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Καβακίδης

Διεύθυνση: Σέρρες, Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου 1.
Τηλ. 23210 25445.