078 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ ἀνεγέρθηκε στήν κωμόπολη τοῦ Ψυχικοῦ τό 1930, ἐφημερεύοντος τοῦ Ἀλεξάνδρου Χρήστου μέ τήν συνδρομή τῶν προσφύγων, πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν ἐνορία ἀπό τό Ἀϊνάτο τῆς Προύσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ Ναός εἶναι ἐγγεγραμμένος σταυροειδής μετά τρούλου καί κτίσθηκε σέ ἀνάμνηση τοῦ πυρποληθέντος Ναοῦ πού ὑπῆρχε στό χωριό τους πρίν τήν Μικρασιατική καταστροφή, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἐπιγραφή πού βρίσκεται στή δυτική πλευρά τοῦ Ναοῦ: “ΠΑΡΘΕΝΕΥΩΝ ΕΙΣΕΛΘΕΤΟΝ ΝΟΥΝ ΕΝΘΑΔΕ ΝΑΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ”.

Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθηκε στίς 7 Μαΐου τοῦ 1950 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο Μεγγρέλη. Στό Ναό πραγμ ατoποιήθηκαν ἀργότερα ἀνακαινίσεις καί προστέθηκε γυναικωνίτης. Κατά τά ἔτη 1940 45 ὁ Ναός ἁγιογραφήθηκε, ἐνῶ κατά τό 2002 οἱ ἁγιογραφίες καθαρίστηκαν καί συντηρήθηκαν. Πρόσφατα ἀνεγέρθηκε ἐνοριακή αἴθουσα. Τά μέλη τῆς ἐνορίας ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ δραστηρίου ἐφημερίου ἐπιτελοῦν φιλανθρωπικό ἔργο. Στήν ἐνορία ἐπίσης λειτουργεῖ κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκει τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στό ὁποῖο τελεῖται ἱερά παράκληση κάθε Παρασκευή.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ευστράτιος Κυριαζίδης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 14 χλμ.
Τηλ. (23210) 32479
T.K. 62100