Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ

Ἀπό τήν στιγμή πού ἀναθερμάνθηκε στή μνήμη τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τό ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ ἔνδοξο μαρτύριο τοῦ Ἁγίου «οἱ Σερραῖοι τῇ δόξῃ σου, ἐπαγαλλιῶνται Νικήτα ἔνδοξε διά τοῦτο καί προστρέχουσι, θερμοτάτῃ πίστει τῇ σῇ χάριτι». Ἡ ἀγάπη τῶν Σερραίων γιά τόν Ἅγιο παρεκίνησε τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) νά φέρει ἀπό τό Ἁγιώνυμο Ὄρος στήν πόλη τῶν Σερρῶν, μετά ἀπό σύντονες προσπάθειες, τεμάχιο ἀπό τό λείψανο τοῦ Μάρτυρα, τό ὁποῖο ἀποθησαύρισε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἑνώνοντας ἔτσι μυστικά τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου (μαρτύρησε πολύ κοντά στόν Ἱερό Μητρ. Ναό) μέ τήν καλύβη τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου μόνασε ὁ Ἅγιος Νικήτας.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μάξιμος καθιέρωσε ἀπό τό 1987 ἡ πόλη τῶν Σερρῶν νά ἑορτάζει τήν ἁγία ἄθληση τοῦ Ἱερομάρτυρα τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Παράλληλα κινήθηκε δραστήρια γιά τήν ἀνέγερση φερωνύμου Ναοῦ.

Πρῶτο βῆμα πρός τήν κατεύθυνση ἀνεγέρσεως Ναοῦ ἀφιερωμένου στόν Νεομάρτυρα Νικήτα ἦταν ἡ ἵδρυση στίς 25 Μαΐου 1994 τῆς ἐνορίας τοῦ ἁγίου Νικήτα καί στίς 10 Νοεμβρίου 1996 τέθηκε ὁ θεμέλιος λίθος. Μετά ἀπό δύο περίπου χρόνια, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ τοῦ 1998 ἔγινε ὁ ἐπίσημος ἁγιασμός στόν ἡμιυπόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καί ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τήν ἴδια ἡμέρα μεταφέρθηκε στό Ναό ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου.

Ἡ ἀγάπη τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν πρός τόν προστάτη τους Ἅγιο Νικήτα ἦταν ἡ ἀγαθή δύναμη πού στάθηκε ἀρωγός στίς προσπάθειες τῶν ἁρμοδίων γιά τήν ἀνέγερση τοῦ κυρίως Ναοῦ. Οἱ ἐργασίες ἀνοικοδόμησης ἄρχισαν τόν Μάρτιο τοῦ 1999. Ὅμως, ἡ αἰφνίδια κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Μαξίμου βρῆκε τόν κυρίως Ναό σέ ἡμιτελῆ κατάσταση. Ἔκτοτε καί μέσα σέ ἑνάμισυ περίπου χρόνο, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου, τίς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Θεολόγου, τήν ἀγάπη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς Ἐκκλ. Ἐπιτροπῆς ὁλοκληρώθηκαν ἡ ἐξωτερική λιθεπένδυση τοῦ Ναοῦ, τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα, ὁ ὑδροχρωματισμός, ἡ ἐπίστρωση τοῦ δαπέδου μέ μάρμαρο, ἡ ἠλεκτρομηχανολογική ἐγκατάσταση, ἡ τοποθέτηση κλιματισμοῦ, ἡ τοποθέτηση περίτεχνου ξυλόγλυπτου τέμπλου καί βαρύτιμων πολυελαίων, ἐνῶ βρίσκεται σέ ἐξέλιξη ἡ ἁγιογράφησή του μέ ὡραιότατες τοιχογραφίες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας.

Στίς 27 Φεβρουαρίου 2005 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος τέλεσε πανηγυρικά τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐνῶ τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ πραγματοποιήθηκαν μέ κάθε λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Ἀρχιερέων τήν 3η Μαΐου τοῦ 2008 μέ εὐκαιρία τήν συμπλήρωση 200 χρόνων ἀπό τήν μακαρία ἄθληση τοῦ ἁγίου (1808-2008). Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικήτα, συμπολιούχου Σερρῶν εἶναι σταυροειδής μέ τροῦλο καί ἔχει δύο παρεκκλήσια, ἀφιερωμένα τό πρῶτο στόν Ἅγιο Γεώργιο καί τήν Ἁγία Μελπομένη καί τό δεύτερο στόν Ἅγιο Εὐστάθιο.

Παράλληλα μέ τήν συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ἁγιαστικό δηλαδή καί λειτουργικό ἔργο, καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες γιά τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στά πλαίσια τῆς φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας τῆς ἐνορίας ὑπάρχει μέριμνα γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν ἀπόρων καθώς καί τήν πνευματική στήριξη δοκιμαζομένων ἀδελφῶν. Κατά τήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται σαρανταλείτουργο. Πραγματο ποιοῦνται ποιμαντικές ἐπισκέψεις μέ τούς ἐνορίτες σέ σωφρονιστικά καί νοσηλευτικά ἱδρύματα, καθώς καί γηροκομεῖα.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ο:
Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Καμπουρίδης

Διεύθυνση: Σέρρες, Χ. Τρικούπη 71. Τ.Κ. 62125
Τηλ. 2321039381.