034 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ

Ὁ βυζαντινός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι κτίσμα τοῦ 12ου αἰῶνος στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τοῦ σταυροειδοῦς μετά τρούλου Ναοῦ μέ ὄμορφοκεραμοπλαστικό διάκοσμο. Τό παλαιότερο στρῶμα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ χρονολογεῖται στά 1171. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰώνα.

Στό διάβατῶν αἰώνων ὁ Ναός κάηκε δύο φορές ἀπό ἄγνωστη αἰτία καί ὁ διάκοσμός του ὑπέστη καταστροφή ἀπό τή φωτιά. Τό 1851 ἔγινε προσθήκη νάρθηκα σέ ἄμεση συνέχεια τοῦ Ναοῦ, γιά λειτουργικούς λόγους. Παράλληλα μέ τή συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνορία ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικό ἔργο. Καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν καταρτισμό τῶν ἐνοριτῶν μέ τήν λειτουργία κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ἀνήκουν τά Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Λάζαρος Παπανδρέου.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 17,7 χλμ.
Διεύθυνση : Ελαιώνας Σερρών, Τ.Κ. 62100
Τηλ. (23210) 92330.