045 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

Ὁ πλινθόκτιστος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κουμαριᾶς πού ὑπῆρχε μέχρι τό 1952 κατεδαφίστηκε καί στή θέση ἐκείνου ἀνεγέρθηκε ὁ σημερινός μέ φροντίδα τοῦ τότε ἐφημερίου π. Ἰωάννου Καλφοπούλου. Στίς 4 Ἰουνίου τοῦ 1970 ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νιγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη), ἐφημερεύοντος τοῦ ἱερέως Γεωργίου Κυριακίδη.

Ἡ ἁγιογράφηση τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ καί τοῦ τρούλου ἔγινε τό 1964, ἐνῶ πρόσφατα ἁγιογραφήθηκε τό ὑπόλοιπο τμῆμα τοῦ Ναοῦ καί ἔγινε προσθήκη νάρθηκα. Παράλληλα μέ τή λειτουργική ζωή καταβάλλεται προσπάθεια τόσο γιά τήν πνευματική ἐνίσχυση ὅσο καί γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση ἐνοριτῶν των.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἀθανάσιος Σαπουνᾶς

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 15,9 χλμ.
Διεύθυνση: Κουμαριά Σερρῶν, Τ.Κ.62100
Τηλ. (23210) 59862