075 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

Α’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

Σέ ἀπόσταση 12 περίπου χλμ. βορείως τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν εὑρίσκεται τό γραφικό χωριό τοῦ Χιονοχωρίου τό ὁποῖο ἐπ΄ἐσχάτων καί πάλι κατοικήθηκε. Στό κέντρο τοῦ πετρόκτιστου ὀρεινοῦ χωριοῦ ὑψώνεται ὁ Ἱ. Ναός τῶν ἁγίων Ἀναργύρων. Πρόκειται γιά μιά τρίκλητη βασιλική τοῦ 19ου αἰῶνος. Στο εἰκονοστάσιο ἔχουν ἐνσωματωθεῖ τμήματα ἀπό παλαιότερο τέμπλο του 18ου αἰῶνος. Στο ὑπερυψωμένο δυτικό τμῆμα τοῦ ἐξω νάρθηκα σώζεται μικρό ναϋδριο λαξευμένο στό βράχο. Τό μικρό αὐτό παρεκκλήσιο πιθανόν νά ἀποτελοῦσε τό καθολικό τῆς Βυζαντινῆς Μονῆς τῶν ἁγίων Ἀναργύρων ἡ ὁποῖα ἱδρύθηκε πρίν ἀπό το 1275 μ.Χ. ἀπό τόν πρῶτο κτήτορα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Σερραῖο ἱερομόναχο Ἰωαννίκιο. Ὁ Ἰωαννίκιος ἀφοῦ ὀργάνωσε τόν τόπο ὡς ἀσκητικό καταφύγιο φιλομονάχων ψυχῶν περί το 1279 ἀπεσύρθη σέ ἀκόμα πιό δύσβατο μέρος στό Μενοίκιο ὅρος ὅπου καί ἀνίδρυσε τήν περίφημη Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἡ ἐρήμωση του βυζαντινοῦ μονοδρίου τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ πρέπει νά συντελέσθηκε περί τά τέλη του 14ου αἰῶνα. Ἐσωτερικῶς στό βυζαντινό ναϋδριο διασώζονται ἁγιογραφίες πάνω στόν φυσικό βράχο μέ παραστάσεις τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, τοῦ ἁγίου Νικολάου, τῆς Θεοτόκου, τοῦ Κυρίου, τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἑνός ἀγνώστου Μάρτυρος κτλ.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Γεώργιος Άναγνώστου

T.K. 62100