086 – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΧΙΝΟΥ

 Β’ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΧΙΝΟΥ

Οἱ κάτοικοι τοῦ δημοτικοῦ διαμερίσματος τοῦ Ἀχινοῦ ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τόν 17ο αἰώνα ὅπου ὑπῆρχε ἡ λίμνη τῆς Κερκινίτιδος, ἡ ὁποία ἀποξηράνθηκε τό 1935. Οἱ ἐκτάσεις πού προέκυψανἀπό τήν ἀποξήρανση δόθηκαν στούς πρόσφυγες ἀπό τόν Πόντο πού ἐγκαταστάθηκαν στό χωριό. Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀνεγέρθηκε τόν 18ο αἰώνα πρός τιμήν τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων, πού ἐμφανιζόταν στούς ψαράδες κατοίκους τοῦ χωριοῦ. Εἶναι τρίκλιτη βασιλική πού ἀπολήγει σέ τρεῖς κόγχες στά ἀνατολικά.

Παράλληλα μέ τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐνορία καταβάλλεται προσπάθεια γιά τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν πιστῶν μέ τήν λειτουργία κατηχητικοῦ σχολείου καί κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Στήν ἐνορία ὑπάρχει καί ὁ παλαιότερος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ 17ου αἰώνα, στόν ὁποῖο τελοῦνται ἀκολουθίες περιστασιακά. Στήν ἐνορία ἐπίσης ὑπάγονται δύο Ἱερά Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού.

Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ π. Ἠλίας Τζελέπης.

Ἀπόσταση ἀπό Σέρρες: 34 χλμ.
Τηλ. (23220) 31472
Τ.Κ. 62200